W związku ze zmianą polityki sprzedażowej LR Health & Beauty zakup produktów odbywa się tylko poprzez Program Partnerski.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

www.prozdrowotnie.com
 

1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.prozdrowotnie.com prowadzony jest przez firmę WBcom sp. z o.o. zarejestrowaną pod adresem: ul. Saperska 2A, 43-200 Pszczyna, identyfikującą się numerem NIP 6381816226, tel. 507025600, adres e-mail: [email protected]

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji usług w sklepie internetowym „www.prozdrowotnie.com”

1.3. Słownik stosowanych pojęć w Regulaminie:

a) Sklep – sklep internetowy www.prozdrowotnie.com prowadzony przez firmę WBcom sp. z o.o.;

b) Sprzedający – firma WBcom sp. z o.o. i osoby działające w jej imieniu;

c) Klient – osoba fizyczna lub prawna przeglądająca ofertę Sklepu;

d) Zamawiający – Klient, który złożył zamówienie na towary dostępne w Sklepie, ale nie dokonał skutecznej płatności za towary;

e) Kupujący – Klient, który złożył zamówienie na towary dostępne w Sklepie i dokonał skutecznej płatności za towary;

2. Zasady dokonywania zakupów:

2.1. Domniemywa się, że Klient Sklepu zapoznał się z treścią regulaminu przed złożeniem zamówienia.

2.2. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia oraz wyboru sposobu zapłaty i dostawy towaru.

2.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia w formie elektronicznej lub telefonicznie.

2.4. W przypadku, gdy ze względu na brak zamówionego towaru skompletowanie całego zamówienia jest niemożliwe w ustalonym terminie, Zamawiający zostanie poinformowany o niekompletności zamówienia. Ponadto zostanie poinformowany o możliwości jego zrealizowania w terminie późniejszym lub w terminie normalnym, ale z niekompletną jego realizacją oraz o możliwości jego całkowitego odwołania. W razie podjęcia decyzji przez Zamawiającego o częściowej realizacji zamówienia, pozostała część kwoty (w przypadku przedpłaty) zostanie zwrócona Zamawiającemu na konto, z którego dokonano wpłaty lub inne konto przez niego wskazane. W razie podjęcia decyzji przez Zamawiającego o rezygnacji z zamówienia, cała kwota zostanie zwrócona Zamawiającemu na konto, z którego dokonano wpłaty lub inne konto przez niego wskazane.

2.5. Zamawiający sugeruje się opisem produktu a nie jego zdjęciem.

2.6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności finansowej za nieudane zakupy Kupujących. Prosimy więc o przemyślane zakupy.

3. Ceny produktów:
3.1. Ceny podane na stronie internetowej wyrażone są w złotych polskich (brutto). Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia rachunek sprzedaży lub fakturę wysyłane na adres e-mail Zamawiającego. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które pokrywa Zamawiający.

3.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania towarów z oferty oraz zmiany cen bez podania przyczyny i bez uprzedzenia. W przypadku zmian cen produktów, będących w ofercie Sklepu, obowiązują ceny w momencie składania zamówienia.

3.3. O promocjach i wyprzedażach w sklepie internetowym decyduje Sprzedający.
 
4. Realizacja dostaw:
4.1. Dostawa towaru następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej (usługa Kurier 48). Możliwy jest również odbiór osobisty w Tychach po wcześniejszej przedpłacie na konto bankowe i telefonicznym umówieniu miejsca i czasu spotkania.

4.2. Wszystkie zamówienia są kompletowane w terminie do 2 dni roboczych. Czas dostawy należy liczyć od dnia skompletowania zamówienia.

  • Poczta Polska, usługa: Kurier 48 – deklarowany termin doręczenia wynosi od 1-3 dni roboczych.

4.3. Koszt opakowania i dostawy:
Koszty dostawy są zależne od formy płatności oraz wartości zamówienia.
Cennik za przesyłki:

Na terenie Polski

  • Poczta Polska, usługa: Kurier 48, dostawa do domu lub do wybranego punktu, przedpłata: 12,00 zł
  • Poczta Polska, usługa: Kurier 48, dostawa do domu lub do wybranego punktu, pobranie: 17,00 zł

Wysyłka za granicę:

  • koszt dostawy jest ustalany indywidualnie na podstawie kraju dostawy oraz wagi zamówienia.

4.4. Sklep oferuje bezpłatną przesyłkę, gdy wartość zamówienia przekroczy 170 zł (bez kosztów wysyłki).

4.5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pracowników Poczty Polskiej.

4.6 W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

5. Formy płatności:

5.1 Za zakupy w Sklepie Zamawiający może zapłacić na sześć sposobów:

  • poprzez Przelew On-Line PayU (usługa świadczona przez PayU s.a.),
  • poprzez szybkie przelewy bankowe (usługa świadczona przez PayU s.a.),
  • poprzez system płatności mobilnych BLIK (usługa świadczona przez PayU s.a.),
  • Kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro (usługa świadczona przez PayU s.a.),
  • przy odbiorze,
  • przelew bankowy – płatność przelewem bankowym należy zrealizować w przeciągu 5 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia. Niedokonanie płatności w tym terminie może skutkować anulowaniem zamówienia. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na rachunku wskazanym Zamawiającemu.

5.2 Podmiotami świadczącymi obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest PayU S.A. 

 

6. Prawo odstąpienia od umowy

6.1 Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287) konsument (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie przez niego towaru lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, odstąpić od umowy zawartej na odległość. Konsument może także odstąpić od umowy przed skompletowaniem i wysłaniem zamówienia. Aby skorzystać z takiego prawa konsument zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres poczty elektronicznej [email protected] Może także zrobić wysyłając oświadczenie na adres siedziby: WBcom sp. z o.o. ul. Saperska 2A 43-200 Pszczyna. Załącznikiem do Regulaminu jest „Odstąpienie od umowy”. Jeżeli konsument skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

6.2 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.3 W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzyma towar, którego dotyczyła umowa, lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, albo od dnia złożenia oświadczenia, jeśli zamówienie nie zostało jeszcze wysłane do konsumenta. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie konsument zgodzi się na inne rozwiązanie.

6.4 Sprzedający niezwłocznie dostarczy na wskazany przez konsumenta adres email etykietę, którą powinien nakleić na przesyłkę zawierającą zwracane towary. Konsument powinien nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy, odesłać towar. Transport odbywa się na zlecenie i koszt firmy WBcom sp. z o.o. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

6.5 Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny. Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym, firmie WBcom sp. z o.o. przysługuje prawo do dochodzenia od konsumenta odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

6.6 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku wymienionych w art. 38 pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta, tj. w przypadku którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7 Reklamacje i zwroty

7.1 Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionego przez Kupującego towaru bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

7.2 Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, tj. towar jest niezgodny z umową, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).

7.3 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu.

7.4 W przypadku podjęcia decyzji o złożeniu reklamacji z tytułu rękojmi za wady fizyczne, Kupujący powinien w szczególności wskazać, na czym, jego zdaniem, polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, przedstawić treść żądania oraz podać swoje dane kontaktowe.

7.5 Sprzedający niezwłocznie dostarczy na wskazany przez Kupującego adres email etykietę, którą powinien nakleić na przesyłkę zawierającą reklamowane towary. Zaleca się, aby Kupujący niezwłocznie odesłał reklamowane towary. Transport odbywa się na zlecenie i koszt firmy WBcom sp. z o.o. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

7.6 Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego, przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.

7.7 Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z towarem pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym, albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

7.8 W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

8. Polityka prywatności:
Zamawiający, przekazując swoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia, akceptuje Politykę prywatności, dostępną pod adresem: https://prozdrowotnie.com/polityka-prywatnosci

9. Opinie o Sklepie na portalu Trustmate.io

9.1. Kupujący w Sklepie ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie.

9.2. Sprzedający po dokonanych zakupach w Sklepie wysyła do Kupującemu wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedającego dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedający ponawia 1 raz wysyłkę zaproszenia.

9.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Kupującego, który dokonał zakupów w Sklepie Sprzedającego.

9.4. Wystawione przez Kupującego opinie są publikowane przez Sprzedającego w Sklepie oraz wizytówce TrustMate.io.

9.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Kupującego do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedającego, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedającego lub osób trzecich.

9.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Sprzedającego. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedający ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

9.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

10. Bezpieczeństwo transakcji:
Sprzedający nie ma dostępu do numerów kart kredytowych ani haseł dostępu do kont bankowych Kupujących. Więcej o bezpieczeństwie płatności znajdziesz na stronach Payu.pl.

11. Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

Koszyk

0

Brak produktów w koszyku.