W związku ze zmianą polityki sprzedażowej LR Health & Beauty zakup produktów odbywa się tylko poprzez Program Partnerski.

Polityka Prywatności

 

Oświadczenie WBcom sp. z o.o. dotyczące ochrony danych osobowych

Niniejszą deklaracją w sprawie ochrony danych, właściciel sklepu internetowego www.prozdrowotnie.com, WBcom sp. z o.o. (NIP 6381816226), chciałby poinformować Cię o tym, jak przetwarza i wykorzystuje dane osobowe użytkownika sklepu internetowego (www.prozdrowotnie.com). WBcom sp. z o.o. stosuje się do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO) oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 1. Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej?

Dane osobowe to wszelkie informacje o konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, które nam przekazujesz, które powstają u nas lub zostają w inny sposób przez nas zgromadzone. W ramach korzystania z naszej strony internetowej przetwarzamy i wykorzystujemy następujące dane osobowe użytkownika:

 1. 1. Wprowadzanie danych do formularza kontaktowego

Możesz wprowadzić swoje dane w formularzach kontaktowych podanych przez nas na tej stronie internetowej lub przesłać nam swoje dane pocztą elektroniczną, aby się z nami skontaktować.

 1. 1. 1. Zakres i cel przetwarzania danych.

Jeśli Twoje zapytanie wskazuje na zainteresowanie stania się partnerem w sieci sprzedaży LR, przetworzymy Twoje dane w celu zainicjowania i wykonania Twojego wdrożenia oraz przekażemy je podmiotom stowarzyszonym i dystrybutorom w systemie dystrybucji LR, aby możliwie najlepiej zająć się Twoją sprawą. Jeśli chcesz zostać partnerem LR poza granicami Polski, przekażemy Twoje dane do odpowiedniej jednostki zagranicznej. Zapisujemy i przetwarzamy ww. dane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania lub podania żądanych informacji.

 1. 1. 2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeśli swoim wnioskiem, jako zainteresowana strona (na zasadzie domniemania) deklarujesz swoją zgodę na przetwarzanie danych. Jeżeli kontakt e-mail ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną do przetworzenia jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku innych rodzajów zapytań podstawą prawną może być art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ w naszym interesie leży przetwarzanie danych w celu realizacji Twojego wniosku.

 1. 1. 3. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte wkrótce po tym, gdy zostaną wykorzystane do celów, w jakich zostały zgromadzone. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przechowywane, jeśli zostało to przewidziane w unijnych i krajowych rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach, którym podlegamy.

 1. 2. Możliwości odstąpienia w przypadku formularzy kontaktowych

W każdej chwili masz możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku dalsze kontakty nie będą możliwe. Wszelkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu z Tobą zostaną usunięte, o ile ich zachowanie nie jest wymagane przez prawo (na przykład zgodnie z prawem handlowym).

 1. 3. Dane o użytkowaniu/ruchu.

Wykorzystujemy tak zwane „ciasteczka” do gromadzenia danych o użytkowaniu podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Szczegółowe informacje zawiera punkt 3.

 1. 4. Dane dziennika na serwerze

Podczas korzystania z naszych stron internetowych, w pliku protokołu zostają na naszych serwerach tymczasowo zapisane dane (takie jak: data i godzina wizyty, przeglądane strony i żądane pliki, rodzaj i wersja używanej przeglądarki internetowej, typ i system operacyjny używanego urządzenia końcowego oraz adres IP). Przetwarzanie danych dziennika serwera jest wymagane w celu udostępniania stron internetowych i świadczenia usług z przyczyn technicznych, a ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes w udostępnianiu naszych usług na stronie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej, prawo do sprzeciwu nie istnieje. Dane te są usuwane najpóźniej po 30 dniach.

 1. Linki do innych stron

Na stronach internetowych sklepu możecie znaleźć odnośniki do innych naszych i cudzych witryn internetowych umieszczonych na stronach internetowych i w usługach osób trzecich, np. w kanałach mediów społecznościowych typu Facebook, Twitter czy Youtube. Za przetwarzanie danych operatorów tych usług na ich stronach internetowych odpowiadają wyłącznie odpowiednie osoby trzecie i obowiązują wyłącznie ustanowione przez nich zasady ochrony danych.

 1. Cookies

Aby nasze strony internetowe były możliwie łatwe w obsłudze, a nasze reklamy były maksymalnie dopasowane dla użytkowników naszych stron internetowych, my i nasi partnerzy korzystamy z tak zwanych „ciasteczek”. „Ciasteczka” są małymi plikami zapisywanymi na dysku twardym w komputerze użytkownika. Pozwalają one na zachowanie informacji przez określony czas oraz zidentyfikowanie komputera użytkownika. Odbywa się to po części również przy zastosowaniu tzw. pikseli śledzących, które nie są zapisywane na dysku twardym użytkownika, ale mogą być pomocne w identyfikacji komputera tak samo, jak „cookies”. W dalszej części Polityki przez „cookies” należy rozumieć zarówno „ciasteczka” w sensie technicznym, jak i piksele śledzące oraz podobne metody techniczne. Jeśli odwiedzasz naszą stronę po raz pierwszy, informacja na temat ochrony prywatności zostanie wyświetlona na stronie początkowej z treścią zgody w zakresie „cookies” Jeśli w dalszym ciągu korzystasz z witryny i nie wyrażasz sprzeciwu wobec „cookies”, ta zgoda zostanie zapisana w Twojej przeglądarce, dlatego nie musimy ponownie wyświetlać tego powiadomienia na każdej stronie. Jeśli tego powiadomienia nie ma w przeglądarce (np. po usunięciu historię przeglądania), niniejsze powiadomienie pojawi się przy ponownym odwiedzeniu naszych stron internetowych.

3. 1. Jakie „cookies” wykorzystujemy?

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy dwie kategorie „cookies”: (1) technicznie niezbędne „cookies”, bez których funkcjonalność naszych stron internetowych byłaby ograniczona oraz (2) analityczne „cookies”, służące do analizy, targetowania lub reklam:

3. 1. 1. Technicznie niezbędne „cookies”

Te „cookies” są niezbędne, aby użytkownik mógł poruszać się po naszych stronach i korzystać z ich funkcji. Nie zbierają one o Tobie informacji, które miałyby zostać wykorzystywane w celach marketingowych ani nie zapisują odwiedzanych przez Ciebie miejsc w Internecie. Te „cookies” są specyficzne dla danej sesji i wygasają po opuszczeniu przez Ciebie naszego sklepu internetowego. Wyłączenie tej kategorii „cookies” ograniczyłoby funkcjonalność witryn w całości lub w części.

3. 1. 2. Analityczne „cookies”

Analityczne „cookies” gromadzą informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny jako całości, na przykład, które strony odwiedzają najczęściej i czy otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych. Te „cookies” nie gromadzą żadnych danych, które mogłyby posłużyć do identyfikacji użytkowników. Wszystkie informacje uzyskane za pomocą tych „cookies” mają wyłącznie na celu zrozumienie i ulepszenie funkcjonalności i serwisu strony internetowej. Wyłączenie tej kategorii „cookies” nie ogranicza funkcjonalności naszych stron internetowych. Obecnie korzystamy z „cookies” lub technologii śledzenia oferowanych przez Smartsupp.com SRO (punkt 3.1.2 (i)) i Google Analtics (punkt 3.1.2 (ii)).

3.1.2. (i)

kod śledzenia Smartlook – w celu analizy zachowań klientów na stronie internetowej Sklepu; usługa jest dostarczana przez Spółkę Smartsupp.com SRO z siedzibą w Czechach, która umożliwia rejestrowanie zachowań i ruchu Użytkowników na naszej stronie internetowej. Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy rejestrowali Państwa ruch i zachowanie na naszej stronie internetowej, prosimy o kliknięcie w niniejszy link i podążanie zgodnie ze wskazówkami: https://www.smartlook.com/opt-out; 

3.1.2. (ii)

Do analizy tej strony internetowej wykorzystujemy Google Analytics, usługę analizy oglądalności stron internetowych udostępnianą przez Google Inc. Informacje generowane przez Google Analytics na temat korzystania z danej strony internetowej są przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Jednakże w wyniku uaktywnienia anonimizacji adresu IP w danej witrynie internetowej, adres IP użytkownika zostaje jednak wcześniej skrócony na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy Traktatu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są funkcje Google Analytics służące do analizy stron internetowych. Ich dostawcą jest firma Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Usługa Google Analytics korzysta z tzw. „plików cookie”. Generowane przez plik cookie informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z witryny internetowej są z reguły wysyłane do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Jednakże w przypadku uaktywnienia anonimizacji adresu IP w danej witrynie internetowej, adres IP użytkownika zostaje jednak wcześniej skrócony na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy Traktatu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych wysyłany jest pełny adres IP i tam skracany. Z upoważnienia operatora tej witryny internetowej firma Google będzie wykorzystywać te informacje do analizowania korzystania z witryny internetowej przez danego użytkownika oraz świadczenia na rzecz operatora witryny internetowej innych usług związanych z korzystaniem z witryny sieciowej i Internetu. Adres IP użytkownika przekazywany przez przeglądarkę internetową w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi gromadzonymi przez Google. Zapisywanie plików cookie można uniemożliwić, odpowiednio konfigurując oprogramowanie swojej przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę, że w takim wypadku może nie być możliwe korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Ponadto można uniemożliwić pozyskiwanie i przetwarzanie przez firmę Google danych generowanych przez plik cookie i dotyczących korzystania przez użytkownika z witryny internetowej (w tym adresu IP użytkownika), pobierając i instalując dodatek do przeglądarki internetowej dostępny pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternatywnie wobec dodatku do przeglądarki lub w przypadku korzystania z przeglądarek na urządzeniach mobilnych, można kliknąć poniższy link, aby uniemożliwić pozyskiwanie danych przez Google Analytics w obrębie tej witryny internetowej (plik cookie opt-out działa tyko w danej przeglądarce i dla danej domeny). Spowoduje to zapisanie pliku cookie typu opt-out w danym urządzeniu. Po usunięciu plików cookie w tej przeglądarce należy ponownie kliknąć ten link. Wyłączenie tej kategorii plików cookie nie ogranicza funkcjonalności naszych stron internetowych.

3. 2. Podstawa prawna

Dane generowane za pomocą „cookies” przetwarzamy na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f RODO, ponieważ w naszym interesie leży poprawa jakości naszej strony internetowej i jej zawartości oraz wykorzystywanie „cookies” w celu poznania sposobu korzystania z witryny. W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych zebranych za pomocą „cookies”, klikając powyższe łącza w celu rezygnacji.

 1. Przekazywanie osobom trzecim

Niezależnie od powyższych wyjątków (punkt 1.1), w przypadku pytań z Twojej strony za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych osobom trzecim. W szczególności nie handlujemy adresami ani danymi. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez nas lub przez zaufanych dostawców usług, którzy świadczą nam usługi informatyczne na podstawie umów o przetwarzanie powierzonych danych.

 1. Bezpieczeństwo

Stosujemy odpowiednie środki techniczno-organizacyjne w celu zapewnienia, by Twoje dane osobowe były chronione przed utratą, niepowołanymi modyfikacjami oraz nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Środki są stale dostosowywane do udoskonalonych możliwości technicznych.

 1. Dane kontaktowe

Pytania i uwagi dotyczące ochrony danych są dla nas mile widziane i ważne. Jesteśmy dostępni pod następującym adresem: Organ odpowiedzialny: WBcom sp. z o.o., ul. Saperska 2A, 43-200 Pszczyna, Polska ; [email protected] Aby dochodzić swoich praw do ochrony danych, skontaktuj się z nami.

 1. Twoje prawa

Zgodnie z RODO masz prawo do żądania informacji, poprawienia, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, możesz też dochodzić swojego prawa do możliwości przeniesienia danych i prawa do sprzeciwu zgodnie z powyższym opisem oraz masz prawo do cofnięcia swojej zgody. Jeśli RODO wiąże te prawa z warunkami, będzie to miało zastosowanie tylko wtedy, gdy dane warunki zostaną spełnione. Do dochodzenia swoich praw należy korzystać z powyższych danych kontaktowych. Dochodząc swoich praw, należy udowodnić swoją tożsamość, aby uniknąć udzielania informacji nieuprawnionym osobom. Masz również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorującego. Jeśli masz wątpliwości dotyczące legalności przetwarzania Twoich danych, poinformuj nas o tym, abyśmy mogli to wyjaśnić.

 1. Zmiany deklaracji w sprawie ochrony danych

Co pewien czas może zajść potrzeba dostosowania treści niniejszych informacji w sprawie ochrony danych. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do ich zmiany w każdej chwili. Opublikujemy również zmienioną wersję zasad ochrony danych w tym miejscu. Dlatego jeśli odwiedzasz nas ponownie, należy ponownie zapoznać się z zasadami ochrony danych.

 

Regulamin sklepu Prozdrowotnie.com

Koszyk

0

Brak produktów w koszyku.